Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen

Pohjatyöt ja maanrakennus ovat talopaketin jälkeen usein rakennushankkeen euromääräisesti isoin yksittäinen kuluerä, jonka kokonaiskustannusvaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida budjettia varten. Kulu- ja aikatauluriskiä ei voine välttää kokonaan millään muotoa, maan alta kun voi paljastua melkoisia yllätyksiä. Rakentajan riskinhallinnassa yksi vaihtoehto on kilpailuttaa urakka mahdollisimman kokonaisvaltaisena pakettina.

Tontti ennen maanrakennusta
Talon paikka merkattuna, kaivinkoneita odotellessa. Takana tilan vanhat rakennukset, jotka jäävät uuden talon takapihalle.

Omassa rakennushankkeessamme kilpailutimme pohjatyöt urakoitsijoilla, joista saimme hyvät suositukset. Apunamme tarjouspyynnön tekemisessä ja tarjousten läpikäynnissä toimi vastaava mestarimme Joni Hakala.

Meille kokonaispaketti luotettavan toimijan kanssa oli oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Emme olisi itse pystyneet sitoutumaan tarvittavien kiviainesten ja tarvikkeiden hankintaan oikeaan aikaan, koska rakennusaikataulumme on tiukka: maanrakennus, perustukset ja talopaketin saapuminen tapahtuvat kaikki kuukauden sisään. Etsimmekin urakoitsijaa, joka pystyisi hoitamaan homman sovitulla tavalla, sovitussa aikataulussa ja järkevään hintaan.

Valinta osoittautui viisaaksi, koska urakka eli koko prosessin ajan. Ainakin meille hieman yllättävää oli se, että koko orkesteria ohjasi ennenkaikkea kaivinkoneen kuljettaja, joka tilasi tarvittavia maa-aineksia paikalle (tai autoja viemään kantoja ja ylijäämämaata pois) sitä mukaa kun kaivuu- ja täyttötyöt etenivät. Tarvittaessa paikalle saatiin nopeasti ylimääräisiä autoja, eikä kaivinkone seisonut tarvikkeiden puuttumisen takia yhtäkään ylimääräistä minuuttia.

Jos aikaa ja energiaa on, kilpailuttamalla itse kiviainekset ja tarvikkeet (putket, eristeet jne.) saattaa säästää jonkin verran. Tämä vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä, jotta osaa tilata oikeanlaista tavaraa. Lisäksi rakentajan täytyy tällöin olla koko ajan vähintään puhelimen päässä, jotta esimerkiksi soraa saadaan tontille lisää lyhyelläkin varoitusajalla. Hyvistä suhteista alueen yrityksiin ei ole haittaa. Muutoin ylimääräisen auton irrottaminen työhön voi olla nihkeää ja riski aikataulun venymisestä on todellinen.

Miksi sitten esimerkiksi kiviaineksia ei kannata tilata tontille isoja kasoja etukäteen vaikka tilaa olisi? Kahdesta syystä: ensiksikin kiviaines on kallista ja sen menekkiä on hankala arvioida etukäteen ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Toiseksi kun kiviaines tilataan tontille urakan etenemisen mukaan, se kipataan kulloisenkin tehtävän kannalta mahdollisimman optimaaliseen paikkaan. Näin työt etenevät sujuvasti, eikä kaivinkoneella tarvitse rullata jatkuvasti ympäri tonttia ja jo rakennettuja pohjia.

Tilaamaamme maansiirto- ja pohjatyöurakkaan kuului talon, pihan ja terassin pohjien kaivuu- tiivistys- ja täyttötyöt tarvikkeineen, sähkö- ja viemäriputkien kaivuu tarvikkeineen,  maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt sekä tontin peruspintamuotojen tekeminen. Seuraavat työkokonaisuudet jäivät kokonaishinnan ulkopuolelle (laskutettiin tehdyn työn ja tarvikemenekin mukaan), mutta urakoitsija koordinoi sopimuksen mukaisesti kaikki näihin tarvittavat työt, tekijät ja tarvikkeet.

  • Sora ja muut kiviainekset ja niiden kuljetus. Kiviaineksen menekkiä on hankala etukäteen arvioida ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Täsmälliset tiedot tontille kuljetetusta kiviainestonneista näkyvät tilauserittelystä.
  • 4 ylimääräistä salaojakaivoa. Pyysimme maanrakennustarjouksen asemakuvan mukaan. Täten tarjoukseen sisältyi 5 salaojakaivoa, mutta LVI-piirroksen mukaisesti näitä tarvittiin 9. Emme huomanneet pyytää muutoksia tarjoukseen, joten lisäkaivot tilattiin lisätyönä.
  • Teiden parantaminen. Tonttiliittymää levennettiin ja tietä sekä levennettiin että vahvistettiin noin 150 metrin matkalta. Lisäksi tehtiin uutta tietä sekä talon pihaan ajoa varten että talon takapihalle puuvajaan. Tieurakka nieli melkoisen määrän kiviainesta.
  • Maalämmön vaakapiirin keruuputki. Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt kuuluivat uarkkaan, mutta urakoitsijan kanssa sovimme, että keruuputki laskutetaan erikseen, koska sitä ei ollut urakoitsijan omissa valikoimissa. Tätä meni yhteensä 500 metriä (lämmitettävä kokonaispinta-ala 251 m2).
  • Autotallin ja talon välinen lämpökanaali. Kanaaliin tarvittavan eristetyn putken tarkkaa määrää on etukäteen vaikea määritellä. Vaikka putki tilattiin urakan aikana, sitä tuli tilattua pari metriä liikaa.
  • Ylimääräiset salaojitukset tontin rajoilla. Näiden parhaasta toteutuksesta ei ollut täyttä varmuutta ennen kuin työt aloitettiin, joten nämä sovittiin erillisenä työnä tehtäväksi. Säästöä olisi tullut kaivamalla tontille avo-ojat, mutta halusimme välttyä jokavuotiselta vesakkojen siistimiseltä ja minimoida hyttysten pesimäpaikat.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.

Maanrakennusbudjettimme venähti noin 10 000 eurolla lähinnä kiviainesten arvioitua suuremman menekin vuoksi (keskivertotontilla urakoitsijamme mukaan kiviainesten menekki on noin 10 000- 15 000 euroa), vaikka tontti on niin sanotusti helppo maanrakennuskohde: tasainen peltotontti, jolla pohjatutkimuksen perusteella pintamaan kuorinta riittää, tontille johti tie alusta asti, tontilla on runsaasti tilaa kasata ja tasata kaivettu maa, kiviainekset on saatavilla läheltä ja ylijäämämaata voitiin viedä paikallisen maanviljelijän tarpeisiin, joten säästyimme kalliilta maankaatopaikkamaksuilta.

Olimme varautuneet budjetin ylittymiseen jättämällä vahvistamatta tilauksia, joiden kanssa voi vielä tässä vaiheessa odottaa (kiintokalusteet, valaisimet, pintamateriaalit, lvi-kalusteet jne.). Toimimme näin, koska kaivettava maa-alue on kooltaan niin iso (maata on kaikkineen myllätty noin 5000 m2 alueelta ja rakennuspohjia autotalli, talo, piha ja terassi mukaan lukien on tehty noin 600 m2) ja ajattelimme, että kokonaan ilman yllätyksiä tuskin selvitään.

Loppujen lopuksi vastaan tuli vain yksi tuhansien eurojen arvoinen yllätys. Talon keskivaiheilta löytyi pehmeää pintamaata ja arvioidun 30 sentin sijaan talon pohjaa jouduttiin kaivamaan tuplasti syvemmältä – mikä merkitsei myös tuplasti enemmän kiviainesta täyttöön.

Seuraavassa postauksessa kerromme maanrakentamisen aikataulusta ja etenemisestä sekä kerromme, millaista muuta ohjelmaa maanrakennuspuuhat meille aiheuttivat sopivasti vapun aattona.

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;
Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;