Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2014

Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen

Pohjatyöt ja maanrakennus ovat talopaketin jälkeen usein rakennushankkeen euromääräisesti isoin yksittäinen kuluerä, jonka kokonaiskustannusvaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida budjettia varten. Kulu- ja aikatauluriskiä ei voine välttää kokonaan millään muotoa, maan alta kun voi paljastua melkoisia yllätyksiä. Rakentajan riskinhallinnassa yksi vaihtoehto on kilpailuttaa urakka mahdollisimman kokonaisvaltaisena pakettina.

Tontti ennen maanrakennusta
Talon paikka merkattuna, kaivinkoneita odotellessa. Takana tilan vanhat rakennukset, jotka jäävät uuden talon takapihalle.

Omassa rakennushankkeessamme kilpailutimme pohjatyöt urakoitsijoilla, joista saimme hyvät suositukset. Apunamme tarjouspyynnön tekemisessä ja tarjousten läpikäynnissä toimi vastaava mestarimme Joni Hakala.

Meille kokonaispaketti luotettavan toimijan kanssa oli oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Emme olisi itse pystyneet sitoutumaan tarvittavien kiviainesten ja tarvikkeiden hankintaan oikeaan aikaan, koska rakennusaikataulumme on tiukka: maanrakennus, perustukset ja talopaketin saapuminen tapahtuvat kaikki kuukauden sisään. Etsimmekin urakoitsijaa, joka pystyisi hoitamaan homman sovitulla tavalla, sovitussa aikataulussa ja järkevään hintaan.

Valinta osoittautui viisaaksi, koska urakka eli koko prosessin ajan. Ainakin meille hieman yllättävää oli se, että koko orkesteria ohjasi ennenkaikkea kaivinkoneen kuljettaja, joka tilasi tarvittavia maa-aineksia paikalle (tai autoja viemään kantoja ja ylijäämämaata pois) sitä mukaa kun kaivuu- ja täyttötyöt etenivät. Tarvittaessa paikalle saatiin nopeasti ylimääräisiä autoja, eikä kaivinkone seisonut tarvikkeiden puuttumisen takia yhtäkään ylimääräistä minuuttia.

Jos aikaa ja energiaa on, kilpailuttamalla itse kiviainekset ja tarvikkeet (putket, eristeet jne.) saattaa säästää jonkin verran. Tämä vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä, jotta osaa tilata oikeanlaista tavaraa. Lisäksi rakentajan täytyy tällöin olla koko ajan vähintään puhelimen päässä, jotta esimerkiksi soraa saadaan tontille lisää lyhyelläkin varoitusajalla. Hyvistä suhteista alueen yrityksiin ei ole haittaa. Muutoin ylimääräisen auton irrottaminen työhön voi olla nihkeää ja riski aikataulun venymisestä on todellinen.

Miksi sitten esimerkiksi kiviaineksia ei kannata tilata tontille isoja kasoja etukäteen vaikka tilaa olisi? Kahdesta syystä: ensiksikin kiviaines on kallista ja sen menekkiä on hankala arvioida etukäteen ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Toiseksi kun kiviaines tilataan tontille urakan etenemisen mukaan, se kipataan kulloisenkin tehtävän kannalta mahdollisimman optimaaliseen paikkaan. Näin työt etenevät sujuvasti, eikä kaivinkoneella tarvitse rullata jatkuvasti ympäri tonttia ja jo rakennettuja pohjia.

Tilaamaamme maansiirto- ja pohjatyöurakkaan kuului talon, pihan ja terassin pohjien kaivuu- tiivistys- ja täyttötyöt tarvikkeineen, sähkö- ja viemäriputkien kaivuu tarvikkeineen,  maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt sekä tontin peruspintamuotojen tekeminen. Seuraavat työkokonaisuudet jäivät kokonaishinnan ulkopuolelle (laskutettiin tehdyn työn ja tarvikemenekin mukaan), mutta urakoitsija koordinoi sopimuksen mukaisesti kaikki näihin tarvittavat työt, tekijät ja tarvikkeet.

 • Sora ja muut kiviainekset ja niiden kuljetus. Kiviaineksen menekkiä on hankala etukäteen arvioida ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Täsmälliset tiedot tontille kuljetetusta kiviainestonneista näkyvät tilauserittelystä.
 • 4 ylimääräistä salaojakaivoa. Pyysimme maanrakennustarjouksen asemakuvan mukaan. Täten tarjoukseen sisältyi 5 salaojakaivoa, mutta LVI-piirroksen mukaisesti näitä tarvittiin 9. Emme huomanneet pyytää muutoksia tarjoukseen, joten lisäkaivot tilattiin lisätyönä.
 • Teiden parantaminen. Tonttiliittymää levennettiin ja tietä sekä levennettiin että vahvistettiin noin 150 metrin matkalta. Lisäksi tehtiin uutta tietä sekä talon pihaan ajoa varten että talon takapihalle puuvajaan. Tieurakka nieli melkoisen määrän kiviainesta.
 • Maalämmön vaakapiirin keruuputki. Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt kuuluivat uarkkaan, mutta urakoitsijan kanssa sovimme, että keruuputki laskutetaan erikseen, koska sitä ei ollut urakoitsijan omissa valikoimissa. Tätä meni yhteensä 500 metriä (lämmitettävä kokonaispinta-ala 251 m2).
 • Autotallin ja talon välinen lämpökanaali. Kanaaliin tarvittavan eristetyn putken tarkkaa määrää on etukäteen vaikea määritellä. Vaikka putki tilattiin urakan aikana, sitä tuli tilattua pari metriä liikaa.
 • Ylimääräiset salaojitukset tontin rajoilla. Näiden parhaasta toteutuksesta ei ollut täyttä varmuutta ennen kuin työt aloitettiin, joten nämä sovittiin erillisenä työnä tehtäväksi. Säästöä olisi tullut kaivamalla tontille avo-ojat, mutta halusimme välttyä jokavuotiselta vesakkojen siistimiseltä ja minimoida hyttysten pesimäpaikat.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.

Maanrakennusbudjettimme venähti noin 10 000 eurolla lähinnä kiviainesten arvioitua suuremman menekin vuoksi (keskivertotontilla urakoitsijamme mukaan kiviainesten menekki on noin 10 000- 15 000 euroa), vaikka tontti on niin sanotusti helppo maanrakennuskohde: tasainen peltotontti, jolla pohjatutkimuksen perusteella pintamaan kuorinta riittää, tontille johti tie alusta asti, tontilla on runsaasti tilaa kasata ja tasata kaivettu maa, kiviainekset on saatavilla läheltä ja ylijäämämaata voitiin viedä paikallisen maanviljelijän tarpeisiin, joten säästyimme kalliilta maankaatopaikkamaksuilta.

Olimme varautuneet budjetin ylittymiseen jättämällä vahvistamatta tilauksia, joiden kanssa voi vielä tässä vaiheessa odottaa (kiintokalusteet, valaisimet, pintamateriaalit, lvi-kalusteet jne.). Toimimme näin, koska kaivettava maa-alue on kooltaan niin iso (maata on kaikkineen myllätty noin 5000 m2 alueelta ja rakennuspohjia autotalli, talo, piha ja terassi mukaan lukien on tehty noin 600 m2) ja ajattelimme, että kokonaan ilman yllätyksiä tuskin selvitään.

Loppujen lopuksi vastaan tuli vain yksi tuhansien eurojen arvoinen yllätys. Talon keskivaiheilta löytyi pehmeää pintamaata ja arvioidun 30 sentin sijaan talon pohjaa jouduttiin kaivamaan tuplasti syvemmältä – mikä merkitsei myös tuplasti enemmän kiviainesta täyttöön.

Seuraavassa postauksessa kerromme maanrakentamisen aikataulusta ja etenemisestä sekä kerromme, millaista muuta ohjelmaa maanrakennuspuuhat meille aiheuttivat sopivasti vapun aattona.

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;
Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;

Kodin rakentamisen vaiheistus ja vastuunjako

Kodin rakentamisessa ehkä haasteellisinta on se, että projektin ohjaamiseen tarvittavaa tietoa on hankala saada. Itse ei osaa läheskään aina kysyä oikeita asioita oikeilta urakoitsijoilta oikeaan aikaan. Ja vaikka osaisikin, eivät läheskään kaikki ammattilaiset ole halukkaita jakamaan tietoaan ennen kuin nimi on tilausvahvistukseen kirjoitettu. Lisäksi saadut vastaukset samaan kysymykseen ovat toisinaan jopa ristiriitaisia. Joskus tuntuukin siltä, että rakentajana ajamme moottoritiellä kiihtyvää vauhtia ilman valoja.

Rakennushankkeen eri työvaiheiden aikatauluttaminen on melkoista palapeliä aivan koko matkalta. Esimerkiksi rakennuslupaa varten tarvitaan mm. talon julkisivu- pohja- asema- perustus- ja lvi-suunnitelmat. Maata ei voi alkaa kaivaa ennen kuin rakennuslupa on saatu (tämä tosin ei päde ihan kaikilla paikkakunnilla, eli kannattaa tarkistaa tulevan kotikunnan rakennusvalvonnasta). Takka hormiliitoksineen pitää olla tiedossa jo perustussuunnitelmia ja rakennesuunnitelmia tehdessä. Ja niin edelleen.

Jokainen hankkeen vaihe on tavalla tai toisella riippuvainen edellisistä ja tulevista vaiheista. Koska vain harva rakentaja tietää näitä riippuvuuksia etukäteen, isojakin päätöksiä joutuu tekemään melkoisella kiireellä. Emme mekään pysty tähän listaamaan aukotonta tee asiat tässä järjestyksessä -listausta, mutta kokosimme muutaman perusohjeen, joita olemme itse pyrkineet noudattamaan rakennusprojektin osalta. Osan asioista olemme oppineet kantapään kautta tekemällä asiat väärässä järjestyksessä.

Havaitsemiamme hyviä käytäntöjä:

 • Erityisesti isolle tontille rakennettaessa teetä pohjatutkimus jo ennen kuin lyöt lukkoon talon sijoittelun tontilla.  Älä tee johtopäätöksiä maaperästä sen perusteella, onko viereisellä pellolla taloja tai ei, sillä maaperän muutokset voivat olla lyhyellä matkalla yllättävän isoja. Jos syystä tai toisesta epäilet tehdyn tutkimuksen tuloksia, älä epäröi pyytää toisenkin geosuunnittelijan arviota tehdyistä porauksista, vaikka se muutaman satasen maksaisikin. Näin saat varmuuden maaperästä sekä oikeanlaisen perustamistavan kodillesi. Esimerkiksi oman kotimme osalla ensimmäisen perustustapalausunnon perusteella olisi täytynyt suorittaa kymmeniä tuhansia euroja maksava maanvaihto, koska laskelmissa ei oltu otettu huomioon talon todellista rakennetta ja massaa. Meidän tapauksessamme kallis maanvaihto olisi ollut turha.
 • Pyydä pääkuvat ja mittakuvat talotoimittajalta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta pääset kilpailuttamaan maanrakennus- ja perustusurakoita.
 • Kontaktoi sähkö- ja putkiurakoitsijoita mahdollisimman varhain, vaikkeivat sähkö- ja lvi-suunnitelmat olisikaan vielä valmiit. Kuuntele intuitiotasi, kysele kokemuksia ja suosituksia muilta rakentajilta, suunnittelijoilta tai vastaavalta mestarilta. Älä valitse urakoitsijaa aina halvimman hinnan perusteella. Pyri löytämään luotettava tekijä, joka vastaa puhelimeen ja saapuu rakennuspaikalle silloin kun on sovittu.
 • Tee sopimus pääsuunnittelijan kanssa heti kun rakennushankkeen toteutuminen on niin varmaa kuin se voi alkumetreillä rakennusluvan puuttuessa olla. Näin pääsuunnittelija voi auttaa pohjapiirroksen ja julkisivun suunnittelussa, talotehtaiden kilpailutuksessa ja rakennusluvan hakemisessa. Valitse mahdollisuuksien mukaan paikkakunnalla tunnettu ja arvostettu pääsuunnittelija. Näin kuntaan viedyt paperit ovat kerralla kunnossa, koska pääsuunnittelija tietää kuntakohtaiset toimintatavat.
 • Mitä tiukemmalla aikataululla rakennat, sitä tärkeämpää on jättää tyhjä varaviikko jokaisen isomman työvaiheen väliin (esimerkiksi maanrakennus – perustus). Erityisesti pohjatyö- ja perustusvaiheessa selvitään täysin ilman yllätyksiä vain harvoin. Jokainen yllätys merkitsee viivästystä työn etenemiseen. Varaviikko voi säästää rakentajaperheelle isoja rahasummia.
 • Niin hassulta kuin se kuulostaakin, tee kalustussuunnitelma mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli heti pohjapiirrosta tehdessäsi. Kalustukseen tulet törmäämään melkein kaikissa tehtävissä suunnitelmista valaistuksesta sähkö- ja lvi-suunnitelmiin.
 • Varaa haluamasi suunnittelijat heti kun hankkeen toteutuminen varmistuu ja isot linjat on lyöty lukkoon. Parhaat tekijät ovat aina varattuja, sovi siis realistinen aikataulu ja sitoudu siihen myös itse. Varaudu siihen, että jokaista tehtävää suunnitelmaa varten tekijät tarvitsevat sinulta useita päätöksiä heti yhteistyön alussa. Kotisi pitää sopia sinun käyttötapoihisi ja myös budjettiisi.
 • Jos tilaat elementtirakenteisen talon, jossa sähköputkitukset kuuluvat toimitukseen, huomoi, että sähkö- ja valaistussuunnitelmat täytyy lyödä lukkoon hyvin varhaisessa vaiheessa.
 • Päätä lämmitysmuoto niin alussa kuin mahdollista. Se kun tuntuu vaikuttavan kaikkeen mahdolliseen talon rakentamisen osalta ja sitä kysytään kaikkialla vakuutusyhtiöstä maanrakentamiseen ja energiaselvityksiin.
 • Mahdollisuuksien mukaan valitse kumppaneita, joiden toimintatavat ja tekijät ovat toisilleen tuttuja. Kun yhteydet pelaavat urakoitsijoiden välillä, he voivat tarvittaessa hoitaa asioita itsenäisesti ilman rakentajan panostusta asiaan.
 • Jos tontilla on tilaa ja harkitset maalämpöä vaakakeruupiirillä, kilpailuta maalämpöurakoitsijat heti pääkuvien valmistuttua. Näin saat tarvittavat tiedot tulevasta maalämpöpumpusta sekä keruupiirien mitoituksesta jo ennen maanrakennustöiden alkamista.  Maalämmön keruupiirien tekeminen on helpointa ja kustannustehokkainta maanrakennuksen yhteydessä (ja voit pyytää kaivuu- ja putkiasennustyön osaksi pohjatyöurakkaa). Näin teimme omassa hankkeessamme.
 • Ole proaktiivinen kaikkien kumppaniesi suuntaan ja kysele paljon. Esimerkiksi talotehtaat kyllä ohjeistavat kyllä ostajaa hyvin, mutta jos jää odottamaan talotehtaan ohjeistuksia, voi esimerkiksi elementtien, ikkunoiden ja muiden rakennustarvikkeiden vastaanoton, säilytyksen ja suojauksen suhteen tulla kiire, toimitus kun usein hajautuu usealle viikolle.

Alla on esimerkki meidän kotimme rakennusaikataulusta tähän mennessä (tontilla maanrakennustyöt tältä osin tehty, seuraava vaihe perustushommat).  Rakennusaikataulumme on tiukka, ja esimerkiksi lupien käsittelyyn täytyy isommilla paikkakunnilla varata merkittävästi enemmän aikaa kuin alla on esitetty. Huomioithan, että rakentaessasi tiukalla aikataululla, sinun täytyy olla hyvin selvillä eri vaiheiden vaatimasta ajasta. Parhaan arvion saa urakoitsijoilta itseltään.

 • Arkkitehtisuunnittelu 10/2013-01/14
 • Talotehtaan kilpailutus, 1. kierros 12/2013 – 01/2014
 • Talotehtaan kilpailutus, 2. kierros 01/2014 – 02/2014
 • Suunnittelutarveratkaisu 02/2013
 • Pääpiirustukset 02/2014-03/2014
 • Asemakuva 03/2014
 • LVI-asemakuva 03/2014
 • Takan valinta 03/2014
 • Rakennuslupa 04/2014
 • Valaistussuunnitelma 04/2014
 • Sähkösuunnitelma 05/2014
 • Maanrakennus 05/2014
 • Perustustyöt 05/2014
 • Talopaketin toimitus 4.6.2014

Rakennushankkeen etenemistä helpottaa merkittävästi myös selkeä vastuunjako rakentajaperheen jäsenten välillä. Suunniteltavaa, koordinoitavaa ja päätettävää on hankkeen aikana niin paljon, että molempien rakentajaperheen jäsenten on lähes mahdotonta olla aina kaikessa mukana. Kun kumpikin osapuoli hoitaa itsenäisesti itselleen parhaiten sopivia osa-alueita, kuormittavasta hommasta tulee mahdollisimman vähän kuormittavaa.