Avainsana-arkisto: maanrakennus

Maanrakennuksen eteneminen ja aikataulu

Maanrakennus oli meille ehkä vaikein asia hahmottaa kokonaisuutena. Maanrakentaminen eteni kahdessa vaiheessa, joiden väliin sijoittuivat perustustyöt. Urakan sujuvuutta meillä paransi se, että sekä maanrakennus- että perustusporukat tunsivat toisensa ja pystyivät pitämään yhteyttä myös keskenään töiden edetessä.  

Kaivuutyöt alkoivat, oikealla puolella näkyy tontille johtava vanha tie, jota vahvistettiin ja levennettiin.
Kaivuutyöt aluillaan. Oikealla puolella näkyy tontille johtava vanha tie, jota vahvistettiin ja levennettiin koko matkalta. Naapurin iso kuusiaita sai myös (luvan kanssa) kiinnostavan muotoilun, jotta rekat mahtuvat ajamaan tontille.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tontin perusraivaus. Tontti on peltomaata, jonka reunamilta olimme keväällä raivanneet puuston ja vesakon pois. Maanrakennustyöt alkoivatkin isojen kantojen raivauksella. Olimme kuulleet, että kantojen rahtaaminen maankaatopaikalle on kallista, joten ajattelimme ensin, että kannot voisi kasata kuivumaan toisen peltomme laitaan. Onneksi nämä kuitenkin kuljetettiin pois, koska pari rekallista kantoja poiskuljetettuna ei kokonaisurakassa ollut kuin muutaman satasen pieti. Eipä tarvitse katsella terassilta kuivuvia kantoläjiä muutamaa vuotta ennen polttoa.

Tontille johti kapea tie,  joka kunnostettiin seuraavaksi. Tien viereen ja tontin toiseen laitaan kaivettiin tien kunnostamisen yhteydessä salaojat. Tietä levennettiin sekä liittymästä että koko matkalta, jotta elementit saadaan kunnialla täysperävaunulla tuotua riittävän lähelle perustuksia. Lisäksi ennen perustustöitä kaivettiin vesi- ja viemäriputket ja tehtiin liitännät kunnallistekniikkaan. Samoin maalämmön vaakakeruuputkisto kaivettiin tässä vaiheessa valmiiksi, jotta putkitukset ja muut ovat valmiina ennen lopullisia täyttötöitä. Unohtamatta tietysti rakennuspohjien kaivuu- tiivistys- ja täyttötöitä anturatasoon.

Maanrakennuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen päivää ennen kuin perustusporukka saapui paikalle. Aikatauluun varaamamme varaviikko tuli siis tarpeeseen. Ilman sitä olisi urakka mennyt pitkäksi heti alkumetreillä (ks. aikaisempi postaus rakennushankkeen aikataulutuksesta).

Maanrakennuksen aikana syntyi melkoisia multavuoria. Suurin osa saatiin sijoiteltua tontille takaisin, mutta muutama kuorma vietiin myös maankaatopaikalle
Maanrakennuksen aikana syntyi melkoisia multavuoria. Suurin osa saatiin sijoiteltua tontille takaisin, mutta muutama kuorma vietiin myös maankaatopaikalle.

Toisessa vaiheessa tehtiin loput täyttö- eristys- ja tiivistystyöt sekä muotoiltiin pihan perusmuodot. Kaivurilla oli helppo tehdä tasaiselle tontille pientä pintamuotoilua sekä siirtää maan alta löytyneet kivilohkareet halutuille paikoille. Laskeskelimme kivet ja pohdimme niille sijoittelun. Piirsimme nämä asemakuvaan kaivurikuskille, joka sitten viimeisenä maanrakennuspäivänä sijoitteli kivet suunnitelman mukaisesti. Ennen kivien sijoittelua meillä kävi arvion tekemässä myös pihasuunnittelija, jolta saimme hyviä vinkkejä.

Olimme koko urakan ajan tontilla mahdollisimman paljon. Vaikka työt etenisivät omalla painollaan, suosittelemme läsnäoloa, koska kaikenlaista pientä matkalla voi tulla vastaan. Ainakin oman kokemuksemme mukaan työmiehet soittelevat itse vain isompien ongelmien tullessa vastaan. Saimme tuta tämän puhelinsoitossa, jossa urakoitsija kertoi vesi- ja viemäriputkien kaivuuhommissa katkaisseensa naapurin maalämmön vaakakeruuputket. Tämä tapahtui sopivasti vapun aattona. Naapuri joutuikin vapun yli menemään sähkölämmityksellä, koska maalämpöputket nesteineen saatiin korjattua vasta vapun jälkeen.

Vahinkotilanteissa rakentajan kannattaa olla hereillä: tällaiset vahingot korvataan ensisijaisesti urakoitsijan vastuuvakuutuksesta. Ainakaan oman vakuutusyhtiömme mukaan rakentajan omat vakuutukset rakennusajalle (kiinteistön vakuutus + talkoovakuutus) eivät kata tällaisia vahinkoja missään tilanteessa, eivätkä ne edes rakentajan vastuulle millään muotoa kuulu. Mekin pidimme ylimääräisen työmaakokouksen korvausvastuusta, koska urakoitsija ei heti ollut valmis maksamaan pikakorjauksen yllättävän suuria kuluja.

Suosittelemmekin rakentajille aktiivista kyselyä urakan etenemisestä päivittäin tontilla töitä tekeviltä. Maanrakentaminen kun tuntuu olevan asia, jota ammattilaistenkin on vaikea täsmällisesti aikatauluttaa: maan alta voi löytyä kaikenlaista tekemistä viivästyttävää isoista räjäytettävistä kivistä arvioitua pehmeämpään maa-ainekseen. Aktiivisella kyselemisellä pysyy itse perillä aikataulusta ja pystyy tarvittaessa tiedottamaan oikeita tahoja mahdollisista viivästyksistä.

Suuntaa-antava maanrakennusaikataulumme (ja välissä siis perustystyöt):

 • Tien parannus ja talon taakse vievän tien tekeminen, yhteensä noin 150 metriä tietä / 2 päivää
 • Tontin lisäsalaojitukset / 1 päivä
 • Pohjan kaivuu ja täyttö, talon alle tulevat perussalaojitukset ja putkitukset / 3 päivää
 • Maalämpökeruupiirin (vaaka) kaivuu noin 1 päivä
 • Loput tiivistys- ja täyttötyöt 3 päivää
 • Maa-aineksen levittäminen tontille, kaadot, peruspintamuotoilut ja kivien sijoittelut 1,5 päivää
Perustusurakan jälkeen tehtiin loput tiivistys- ja täyttötyöt haluttuun korkoon. Nostimme taloa noin 0.9 m peruskorkoa ylemmäksi, jotta saadaan parempi näköala järvelle.
Perustusurakan jälkeen tehtiin loput tiivistys- ja täyttötyöt haluttuun korkoon. Nostimme taloa noin 0.9 m peruskorkoa ylemmäksi, jotta saadaan parempi näköala järvelle.

Maanrakentaminen kaikkineen sujui kivuttomasti tuota yhtä kommellusta lukuunottamatta. Kalliiksihan tuo tuli, mutta nyt on ainakin talo tukevalla pohjalla.

Kodin rakentamisen vaiheistus ja vastuunjako

Kodin rakentamisessa ehkä haasteellisinta on se, että projektin ohjaamiseen tarvittavaa tietoa on hankala saada. Itse ei osaa läheskään aina kysyä oikeita asioita oikeilta urakoitsijoilta oikeaan aikaan. Ja vaikka osaisikin, eivät läheskään kaikki ammattilaiset ole halukkaita jakamaan tietoaan ennen kuin nimi on tilausvahvistukseen kirjoitettu. Lisäksi saadut vastaukset samaan kysymykseen ovat toisinaan jopa ristiriitaisia. Joskus tuntuukin siltä, että rakentajana ajamme moottoritiellä kiihtyvää vauhtia ilman valoja.

Rakennushankkeen eri työvaiheiden aikatauluttaminen on melkoista palapeliä aivan koko matkalta. Esimerkiksi rakennuslupaa varten tarvitaan mm. talon julkisivu- pohja- asema- perustus- ja lvi-suunnitelmat. Maata ei voi alkaa kaivaa ennen kuin rakennuslupa on saatu (tämä tosin ei päde ihan kaikilla paikkakunnilla, eli kannattaa tarkistaa tulevan kotikunnan rakennusvalvonnasta). Takka hormiliitoksineen pitää olla tiedossa jo perustussuunnitelmia ja rakennesuunnitelmia tehdessä. Ja niin edelleen.

Jokainen hankkeen vaihe on tavalla tai toisella riippuvainen edellisistä ja tulevista vaiheista. Koska vain harva rakentaja tietää näitä riippuvuuksia etukäteen, isojakin päätöksiä joutuu tekemään melkoisella kiireellä. Emme mekään pysty tähän listaamaan aukotonta tee asiat tässä järjestyksessä -listausta, mutta kokosimme muutaman perusohjeen, joita olemme itse pyrkineet noudattamaan rakennusprojektin osalta. Osan asioista olemme oppineet kantapään kautta tekemällä asiat väärässä järjestyksessä.

Havaitsemiamme hyviä käytäntöjä:

 • Erityisesti isolle tontille rakennettaessa teetä pohjatutkimus jo ennen kuin lyöt lukkoon talon sijoittelun tontilla.  Älä tee johtopäätöksiä maaperästä sen perusteella, onko viereisellä pellolla taloja tai ei, sillä maaperän muutokset voivat olla lyhyellä matkalla yllättävän isoja. Jos syystä tai toisesta epäilet tehdyn tutkimuksen tuloksia, älä epäröi pyytää toisenkin geosuunnittelijan arviota tehdyistä porauksista, vaikka se muutaman satasen maksaisikin. Näin saat varmuuden maaperästä sekä oikeanlaisen perustamistavan kodillesi. Esimerkiksi oman kotimme osalla ensimmäisen perustustapalausunnon perusteella olisi täytynyt suorittaa kymmeniä tuhansia euroja maksava maanvaihto, koska laskelmissa ei oltu otettu huomioon talon todellista rakennetta ja massaa. Meidän tapauksessamme kallis maanvaihto olisi ollut turha.
 • Pyydä pääkuvat ja mittakuvat talotoimittajalta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta pääset kilpailuttamaan maanrakennus- ja perustusurakoita.
 • Kontaktoi sähkö- ja putkiurakoitsijoita mahdollisimman varhain, vaikkeivat sähkö- ja lvi-suunnitelmat olisikaan vielä valmiit. Kuuntele intuitiotasi, kysele kokemuksia ja suosituksia muilta rakentajilta, suunnittelijoilta tai vastaavalta mestarilta. Älä valitse urakoitsijaa aina halvimman hinnan perusteella. Pyri löytämään luotettava tekijä, joka vastaa puhelimeen ja saapuu rakennuspaikalle silloin kun on sovittu.
 • Tee sopimus pääsuunnittelijan kanssa heti kun rakennushankkeen toteutuminen on niin varmaa kuin se voi alkumetreillä rakennusluvan puuttuessa olla. Näin pääsuunnittelija voi auttaa pohjapiirroksen ja julkisivun suunnittelussa, talotehtaiden kilpailutuksessa ja rakennusluvan hakemisessa. Valitse mahdollisuuksien mukaan paikkakunnalla tunnettu ja arvostettu pääsuunnittelija. Näin kuntaan viedyt paperit ovat kerralla kunnossa, koska pääsuunnittelija tietää kuntakohtaiset toimintatavat.
 • Mitä tiukemmalla aikataululla rakennat, sitä tärkeämpää on jättää tyhjä varaviikko jokaisen isomman työvaiheen väliin (esimerkiksi maanrakennus – perustus). Erityisesti pohjatyö- ja perustusvaiheessa selvitään täysin ilman yllätyksiä vain harvoin. Jokainen yllätys merkitsee viivästystä työn etenemiseen. Varaviikko voi säästää rakentajaperheelle isoja rahasummia.
 • Niin hassulta kuin se kuulostaakin, tee kalustussuunnitelma mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli heti pohjapiirrosta tehdessäsi. Kalustukseen tulet törmäämään melkein kaikissa tehtävissä suunnitelmista valaistuksesta sähkö- ja lvi-suunnitelmiin.
 • Varaa haluamasi suunnittelijat heti kun hankkeen toteutuminen varmistuu ja isot linjat on lyöty lukkoon. Parhaat tekijät ovat aina varattuja, sovi siis realistinen aikataulu ja sitoudu siihen myös itse. Varaudu siihen, että jokaista tehtävää suunnitelmaa varten tekijät tarvitsevat sinulta useita päätöksiä heti yhteistyön alussa. Kotisi pitää sopia sinun käyttötapoihisi ja myös budjettiisi.
 • Jos tilaat elementtirakenteisen talon, jossa sähköputkitukset kuuluvat toimitukseen, huomoi, että sähkö- ja valaistussuunnitelmat täytyy lyödä lukkoon hyvin varhaisessa vaiheessa.
 • Päätä lämmitysmuoto niin alussa kuin mahdollista. Se kun tuntuu vaikuttavan kaikkeen mahdolliseen talon rakentamisen osalta ja sitä kysytään kaikkialla vakuutusyhtiöstä maanrakentamiseen ja energiaselvityksiin.
 • Mahdollisuuksien mukaan valitse kumppaneita, joiden toimintatavat ja tekijät ovat toisilleen tuttuja. Kun yhteydet pelaavat urakoitsijoiden välillä, he voivat tarvittaessa hoitaa asioita itsenäisesti ilman rakentajan panostusta asiaan.
 • Jos tontilla on tilaa ja harkitset maalämpöä vaakakeruupiirillä, kilpailuta maalämpöurakoitsijat heti pääkuvien valmistuttua. Näin saat tarvittavat tiedot tulevasta maalämpöpumpusta sekä keruupiirien mitoituksesta jo ennen maanrakennustöiden alkamista.  Maalämmön keruupiirien tekeminen on helpointa ja kustannustehokkainta maanrakennuksen yhteydessä (ja voit pyytää kaivuu- ja putkiasennustyön osaksi pohjatyöurakkaa). Näin teimme omassa hankkeessamme.
 • Ole proaktiivinen kaikkien kumppaniesi suuntaan ja kysele paljon. Esimerkiksi talotehtaat kyllä ohjeistavat kyllä ostajaa hyvin, mutta jos jää odottamaan talotehtaan ohjeistuksia, voi esimerkiksi elementtien, ikkunoiden ja muiden rakennustarvikkeiden vastaanoton, säilytyksen ja suojauksen suhteen tulla kiire, toimitus kun usein hajautuu usealle viikolle.

Alla on esimerkki meidän kotimme rakennusaikataulusta tähän mennessä (tontilla maanrakennustyöt tältä osin tehty, seuraava vaihe perustushommat).  Rakennusaikataulumme on tiukka, ja esimerkiksi lupien käsittelyyn täytyy isommilla paikkakunnilla varata merkittävästi enemmän aikaa kuin alla on esitetty. Huomioithan, että rakentaessasi tiukalla aikataululla, sinun täytyy olla hyvin selvillä eri vaiheiden vaatimasta ajasta. Parhaan arvion saa urakoitsijoilta itseltään.

 • Arkkitehtisuunnittelu 10/2013-01/14
 • Talotehtaan kilpailutus, 1. kierros 12/2013 – 01/2014
 • Talotehtaan kilpailutus, 2. kierros 01/2014 – 02/2014
 • Suunnittelutarveratkaisu 02/2013
 • Pääpiirustukset 02/2014-03/2014
 • Asemakuva 03/2014
 • LVI-asemakuva 03/2014
 • Takan valinta 03/2014
 • Rakennuslupa 04/2014
 • Valaistussuunnitelma 04/2014
 • Sähkösuunnitelma 05/2014
 • Maanrakennus 05/2014
 • Perustustyöt 05/2014
 • Talopaketin toimitus 4.6.2014

Rakennushankkeen etenemistä helpottaa merkittävästi myös selkeä vastuunjako rakentajaperheen jäsenten välillä. Suunniteltavaa, koordinoitavaa ja päätettävää on hankkeen aikana niin paljon, että molempien rakentajaperheen jäsenten on lähes mahdotonta olla aina kaikessa mukana. Kun kumpikin osapuoli hoitaa itsenäisesti itselleen parhaiten sopivia osa-alueita, kuormittavasta hommasta tulee mahdollisimman vähän kuormittavaa.