Aihearkisto: Maanrakennus- ja perustustyöt

Maanrakennuksen eteneminen ja aikataulu

Maanrakennus oli meille ehkä vaikein asia hahmottaa kokonaisuutena. Maanrakentaminen eteni kahdessa vaiheessa, joiden väliin sijoittuivat perustustyöt. Urakan sujuvuutta meillä paransi se, että sekä maanrakennus- että perustusporukat tunsivat toisensa ja pystyivät pitämään yhteyttä myös keskenään töiden edetessä.  

Kaivuutyöt alkoivat, oikealla puolella näkyy tontille johtava vanha tie, jota vahvistettiin ja levennettiin.
Kaivuutyöt aluillaan. Oikealla puolella näkyy tontille johtava vanha tie, jota vahvistettiin ja levennettiin koko matkalta. Naapurin iso kuusiaita sai myös (luvan kanssa) kiinnostavan muotoilun, jotta rekat mahtuvat ajamaan tontille.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tontin perusraivaus. Tontti on peltomaata, jonka reunamilta olimme keväällä raivanneet puuston ja vesakon pois. Maanrakennustyöt alkoivatkin isojen kantojen raivauksella. Olimme kuulleet, että kantojen rahtaaminen maankaatopaikalle on kallista, joten ajattelimme ensin, että kannot voisi kasata kuivumaan toisen peltomme laitaan. Onneksi nämä kuitenkin kuljetettiin pois, koska pari rekallista kantoja poiskuljetettuna ei kokonaisurakassa ollut kuin muutaman satasen pieti. Eipä tarvitse katsella terassilta kuivuvia kantoläjiä muutamaa vuotta ennen polttoa.

Tontille johti kapea tie,  joka kunnostettiin seuraavaksi. Tien viereen ja tontin toiseen laitaan kaivettiin tien kunnostamisen yhteydessä salaojat. Tietä levennettiin sekä liittymästä että koko matkalta, jotta elementit saadaan kunnialla täysperävaunulla tuotua riittävän lähelle perustuksia. Lisäksi ennen perustustöitä kaivettiin vesi- ja viemäriputket ja tehtiin liitännät kunnallistekniikkaan. Samoin maalämmön vaakakeruuputkisto kaivettiin tässä vaiheessa valmiiksi, jotta putkitukset ja muut ovat valmiina ennen lopullisia täyttötöitä. Unohtamatta tietysti rakennuspohjien kaivuu- tiivistys- ja täyttötöitä anturatasoon.

Maanrakennuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen päivää ennen kuin perustusporukka saapui paikalle. Aikatauluun varaamamme varaviikko tuli siis tarpeeseen. Ilman sitä olisi urakka mennyt pitkäksi heti alkumetreillä (ks. aikaisempi postaus rakennushankkeen aikataulutuksesta).

Maanrakennuksen aikana syntyi melkoisia multavuoria. Suurin osa saatiin sijoiteltua tontille takaisin, mutta muutama kuorma vietiin myös maankaatopaikalle
Maanrakennuksen aikana syntyi melkoisia multavuoria. Suurin osa saatiin sijoiteltua tontille takaisin, mutta muutama kuorma vietiin myös maankaatopaikalle.

Toisessa vaiheessa tehtiin loput täyttö- eristys- ja tiivistystyöt sekä muotoiltiin pihan perusmuodot. Kaivurilla oli helppo tehdä tasaiselle tontille pientä pintamuotoilua sekä siirtää maan alta löytyneet kivilohkareet halutuille paikoille. Laskeskelimme kivet ja pohdimme niille sijoittelun. Piirsimme nämä asemakuvaan kaivurikuskille, joka sitten viimeisenä maanrakennuspäivänä sijoitteli kivet suunnitelman mukaisesti. Ennen kivien sijoittelua meillä kävi arvion tekemässä myös pihasuunnittelija, jolta saimme hyviä vinkkejä.

Olimme koko urakan ajan tontilla mahdollisimman paljon. Vaikka työt etenisivät omalla painollaan, suosittelemme läsnäoloa, koska kaikenlaista pientä matkalla voi tulla vastaan. Ainakin oman kokemuksemme mukaan työmiehet soittelevat itse vain isompien ongelmien tullessa vastaan. Saimme tuta tämän puhelinsoitossa, jossa urakoitsija kertoi vesi- ja viemäriputkien kaivuuhommissa katkaisseensa naapurin maalämmön vaakakeruuputket. Tämä tapahtui sopivasti vapun aattona. Naapuri joutuikin vapun yli menemään sähkölämmityksellä, koska maalämpöputket nesteineen saatiin korjattua vasta vapun jälkeen.

Vahinkotilanteissa rakentajan kannattaa olla hereillä: tällaiset vahingot korvataan ensisijaisesti urakoitsijan vastuuvakuutuksesta. Ainakaan oman vakuutusyhtiömme mukaan rakentajan omat vakuutukset rakennusajalle (kiinteistön vakuutus + talkoovakuutus) eivät kata tällaisia vahinkoja missään tilanteessa, eivätkä ne edes rakentajan vastuulle millään muotoa kuulu. Mekin pidimme ylimääräisen työmaakokouksen korvausvastuusta, koska urakoitsija ei heti ollut valmis maksamaan pikakorjauksen yllättävän suuria kuluja.

Suosittelemmekin rakentajille aktiivista kyselyä urakan etenemisestä päivittäin tontilla töitä tekeviltä. Maanrakentaminen kun tuntuu olevan asia, jota ammattilaistenkin on vaikea täsmällisesti aikatauluttaa: maan alta voi löytyä kaikenlaista tekemistä viivästyttävää isoista räjäytettävistä kivistä arvioitua pehmeämpään maa-ainekseen. Aktiivisella kyselemisellä pysyy itse perillä aikataulusta ja pystyy tarvittaessa tiedottamaan oikeita tahoja mahdollisista viivästyksistä.

Suuntaa-antava maanrakennusaikataulumme (ja välissä siis perustystyöt):

 • Tien parannus ja talon taakse vievän tien tekeminen, yhteensä noin 150 metriä tietä / 2 päivää
 • Tontin lisäsalaojitukset / 1 päivä
 • Pohjan kaivuu ja täyttö, talon alle tulevat perussalaojitukset ja putkitukset / 3 päivää
 • Maalämpökeruupiirin (vaaka) kaivuu noin 1 päivä
 • Loput tiivistys- ja täyttötyöt 3 päivää
 • Maa-aineksen levittäminen tontille, kaadot, peruspintamuotoilut ja kivien sijoittelut 1,5 päivää
Perustusurakan jälkeen tehtiin loput tiivistys- ja täyttötyöt haluttuun korkoon. Nostimme taloa noin 0.9 m peruskorkoa ylemmäksi, jotta saadaan parempi näköala järvelle.
Perustusurakan jälkeen tehtiin loput tiivistys- ja täyttötyöt haluttuun korkoon. Nostimme taloa noin 0.9 m peruskorkoa ylemmäksi, jotta saadaan parempi näköala järvelle.

Maanrakentaminen kaikkineen sujui kivuttomasti tuota yhtä kommellusta lukuunottamatta. Kalliiksihan tuo tuli, mutta nyt on ainakin talo tukevalla pohjalla.

Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen

Pohjatyöt ja maanrakennus ovat talopaketin jälkeen usein rakennushankkeen euromääräisesti isoin yksittäinen kuluerä, jonka kokonaiskustannusvaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida budjettia varten. Kulu- ja aikatauluriskiä ei voine välttää kokonaan millään muotoa, maan alta kun voi paljastua melkoisia yllätyksiä. Rakentajan riskinhallinnassa yksi vaihtoehto on kilpailuttaa urakka mahdollisimman kokonaisvaltaisena pakettina.

Tontti ennen maanrakennusta
Talon paikka merkattuna, kaivinkoneita odotellessa. Takana tilan vanhat rakennukset, jotka jäävät uuden talon takapihalle.

Omassa rakennushankkeessamme kilpailutimme pohjatyöt urakoitsijoilla, joista saimme hyvät suositukset. Apunamme tarjouspyynnön tekemisessä ja tarjousten läpikäynnissä toimi vastaava mestarimme Joni Hakala.

Meille kokonaispaketti luotettavan toimijan kanssa oli oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Emme olisi itse pystyneet sitoutumaan tarvittavien kiviainesten ja tarvikkeiden hankintaan oikeaan aikaan, koska rakennusaikataulumme on tiukka: maanrakennus, perustukset ja talopaketin saapuminen tapahtuvat kaikki kuukauden sisään. Etsimmekin urakoitsijaa, joka pystyisi hoitamaan homman sovitulla tavalla, sovitussa aikataulussa ja järkevään hintaan.

Valinta osoittautui viisaaksi, koska urakka eli koko prosessin ajan. Ainakin meille hieman yllättävää oli se, että koko orkesteria ohjasi ennenkaikkea kaivinkoneen kuljettaja, joka tilasi tarvittavia maa-aineksia paikalle (tai autoja viemään kantoja ja ylijäämämaata pois) sitä mukaa kun kaivuu- ja täyttötyöt etenivät. Tarvittaessa paikalle saatiin nopeasti ylimääräisiä autoja, eikä kaivinkone seisonut tarvikkeiden puuttumisen takia yhtäkään ylimääräistä minuuttia.

Jos aikaa ja energiaa on, kilpailuttamalla itse kiviainekset ja tarvikkeet (putket, eristeet jne.) saattaa säästää jonkin verran. Tämä vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä, jotta osaa tilata oikeanlaista tavaraa. Lisäksi rakentajan täytyy tällöin olla koko ajan vähintään puhelimen päässä, jotta esimerkiksi soraa saadaan tontille lisää lyhyelläkin varoitusajalla. Hyvistä suhteista alueen yrityksiin ei ole haittaa. Muutoin ylimääräisen auton irrottaminen työhön voi olla nihkeää ja riski aikataulun venymisestä on todellinen.

Miksi sitten esimerkiksi kiviaineksia ei kannata tilata tontille isoja kasoja etukäteen vaikka tilaa olisi? Kahdesta syystä: ensiksikin kiviaines on kallista ja sen menekkiä on hankala arvioida etukäteen ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Toiseksi kun kiviaines tilataan tontille urakan etenemisen mukaan, se kipataan kulloisenkin tehtävän kannalta mahdollisimman optimaaliseen paikkaan. Näin työt etenevät sujuvasti, eikä kaivinkoneella tarvitse rullata jatkuvasti ympäri tonttia ja jo rakennettuja pohjia.

Tilaamaamme maansiirto- ja pohjatyöurakkaan kuului talon, pihan ja terassin pohjien kaivuu- tiivistys- ja täyttötyöt tarvikkeineen, sähkö- ja viemäriputkien kaivuu tarvikkeineen,  maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt sekä tontin peruspintamuotojen tekeminen. Seuraavat työkokonaisuudet jäivät kokonaishinnan ulkopuolelle (laskutettiin tehdyn työn ja tarvikemenekin mukaan), mutta urakoitsija koordinoi sopimuksen mukaisesti kaikki näihin tarvittavat työt, tekijät ja tarvikkeet.

 • Sora ja muut kiviainekset ja niiden kuljetus. Kiviaineksen menekkiä on hankala etukäteen arvioida ilman pintavaaituskarttaa ja pintatasaussuunnitelmaa. Täsmälliset tiedot tontille kuljetetusta kiviainestonneista näkyvät tilauserittelystä.
 • 4 ylimääräistä salaojakaivoa. Pyysimme maanrakennustarjouksen asemakuvan mukaan. Täten tarjoukseen sisältyi 5 salaojakaivoa, mutta LVI-piirroksen mukaisesti näitä tarvittiin 9. Emme huomanneet pyytää muutoksia tarjoukseen, joten lisäkaivot tilattiin lisätyönä.
 • Teiden parantaminen. Tonttiliittymää levennettiin ja tietä sekä levennettiin että vahvistettiin noin 150 metrin matkalta. Lisäksi tehtiin uutta tietä sekä talon pihaan ajoa varten että talon takapihalle puuvajaan. Tieurakka nieli melkoisen määrän kiviainesta.
 • Maalämmön vaakapiirin keruuputki. Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt kuuluivat uarkkaan, mutta urakoitsijan kanssa sovimme, että keruuputki laskutetaan erikseen, koska sitä ei ollut urakoitsijan omissa valikoimissa. Tätä meni yhteensä 500 metriä (lämmitettävä kokonaispinta-ala 251 m2).
 • Autotallin ja talon välinen lämpökanaali. Kanaaliin tarvittavan eristetyn putken tarkkaa määrää on etukäteen vaikea määritellä. Vaikka putki tilattiin urakan aikana, sitä tuli tilattua pari metriä liikaa.
 • Ylimääräiset salaojitukset tontin rajoilla. Näiden parhaasta toteutuksesta ei ollut täyttä varmuutta ennen kuin työt aloitettiin, joten nämä sovittiin erillisenä työnä tehtäväksi. Säästöä olisi tullut kaivamalla tontille avo-ojat, mutta halusimme välttyä jokavuotiselta vesakkojen siistimiseltä ja minimoida hyttysten pesimäpaikat.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.
Maalämmön vaakakeruupiirin kaivuutyöt käynnissä. Tontille kaivettiin 500 metriä putkea noin metrin syvyyteen, kaivannot noin 1,8 metrin välein. Tällä lämpenee noin 250 m2 rakennusala.

Maanrakennusbudjettimme venähti noin 10 000 eurolla lähinnä kiviainesten arvioitua suuremman menekin vuoksi (keskivertotontilla urakoitsijamme mukaan kiviainesten menekki on noin 10 000- 15 000 euroa), vaikka tontti on niin sanotusti helppo maanrakennuskohde: tasainen peltotontti, jolla pohjatutkimuksen perusteella pintamaan kuorinta riittää, tontille johti tie alusta asti, tontilla on runsaasti tilaa kasata ja tasata kaivettu maa, kiviainekset on saatavilla läheltä ja ylijäämämaata voitiin viedä paikallisen maanviljelijän tarpeisiin, joten säästyimme kalliilta maankaatopaikkamaksuilta.

Olimme varautuneet budjetin ylittymiseen jättämällä vahvistamatta tilauksia, joiden kanssa voi vielä tässä vaiheessa odottaa (kiintokalusteet, valaisimet, pintamateriaalit, lvi-kalusteet jne.). Toimimme näin, koska kaivettava maa-alue on kooltaan niin iso (maata on kaikkineen myllätty noin 5000 m2 alueelta ja rakennuspohjia autotalli, talo, piha ja terassi mukaan lukien on tehty noin 600 m2) ja ajattelimme, että kokonaan ilman yllätyksiä tuskin selvitään.

Loppujen lopuksi vastaan tuli vain yksi tuhansien eurojen arvoinen yllätys. Talon keskivaiheilta löytyi pehmeää pintamaata ja arvioidun 30 sentin sijaan talon pohjaa jouduttiin kaivamaan tuplasti syvemmältä – mikä merkitsei myös tuplasti enemmän kiviainesta täyttöön.

Seuraavassa postauksessa kerromme maanrakentamisen aikataulusta ja etenemisestä sekä kerromme, millaista muuta ohjelmaa maanrakennuspuuhat meille aiheuttivat sopivasti vapun aattona.

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;
Share Buttonvar hupso_services_c=new Array(”twitter”,”facebook_like”,”facebook_send”,”google”,”pinterest”);var hupso_counters_lang = ”en_US”;var hupso_image_folder_url = ””;var hupso_url_c=””;var hupso_title_c=”Maanrakennus- ja pohjatöiden kilpailuttaminen”;